Home Dienstverlening Profiel Contact
     
   
Financial Accounting Controlling Internal Control Auditing
     
   

Internal Control

Het rijtje van corporate schandalen die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan is welhaast oneindig en een ding is daarbij zeker: dat lijstje zal ook in de komende jaren groeien. De oorzaken van de vorenvermelde schandalen zijn te vinden in gebrekkige of onvoldoende controls en/of – erger nog – het bewust omzeilen of negeren van deze controls.

De reactie van de autoriteiten was hard en rucksichtloss; een enorme hoeveelheid aan aanvullende wet-  en regelgeving, welke de kans op toekomstige schandalen zou moeten verkleinen. Dat is begrijpelijk, maar het leidt de aandacht af van datgene waar het echt om draait. Het heeft namelijk geleid tot een situatie waarin organisaties zich vooral concentreren op het voldoen aan de betreffende wet- en regelgeving, terwijl de organisatie en haar stakeholders nu juist belang hebben bij het onderkennen van de echte (operationele, Financial accounting en compliance) risico’s en de beheersing daarvan. Ergo, substance over form als u het Noordinc. vraagt.

     
    m. 0031 6 27827944 e. info@noordinc.nl in. www.linkedin.com