Home Dienstverlening Profiel Contact
     
   
Financial Accounting Controlling Internal Control Auditing
     
   

Auditing

Als organisaties groter en complexer worden, ontbeert de leiding een inzicht in de mate waarin de organisatie haar risico’s beheerst. Vanzelfsprekend: de leiding erkent het belang van adequate interne beheersing, maar zij heeft eenvoudigweg niet de tijd en expertise om na te gaan of en in hoeverre er sprake is van adequate interne beheersing. In dat geval kan het noodzakelijk zijn dat een externe deskundige de leiding voorziet van zekerheid ten aanzien van de opzet, het bestaan en de werking van het interne beheersingssysteem.

Zonder daarover pretentieus te willen zijn, kan Noordinc. bogen op een ruime ervaring en uitstekende expertise op het gebied van auditing. De uitbesteding van internal auditing aan Noordinc. zal uw organisatie bovendien voorzien van waardevolle aanbevelingen en niet uitsluitend van een analyse van de mate waarin wordt voldaan aan de norm. Materiële boven formele controle.

 

     
    m. 0031 6 27827944 e. info@noordinc.nl in. www.linkedin.com